Chúng tôi phát huy năng lực riêng cho từng bạn.
Tổ chức lớp học riêng

phù hợp cho nhu cầu của bạn.

Private

Private Lessons

Bạn có thể chọn số lần tham gia lớp 1 lần, 5 lần, 10 lần (5 lần – giảm 5%, 10 lần – giảm10%).

Học phí đã bao gồm phí tài liệu và đã bao gồm thuế.

Trường hợp bạn muốn hủy, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ.

Theo quy định, học phí được trả trước và không được hoàn lại vì bất kỳ lý do gì.
Bài học sẽ được thực hiện cho người đã đóng học phí.

Thanh toán bằng Credit card, Paypal hoặc chuyển khoản ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản, vui lòng thanh toán phí.)

Ngay sau khi xác nhận thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành lập danh sách lớp cho bạn.

credit
Lớp trải nghiệm FREE
Trial

Group

Group Lesson

Bạn có thể chọn số lần tham gia lớp 1 lần, 5 lần, 10 lần (5 lần – giảm 5%, 10 lần – giảm10%).
Học phí đã bao gồm phí tài liệu và đã bao gồm thuế.

Trường hợp bạn muốn hủy, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ.

Theo quy định, học phí được trả trước và không được hoàn lại vì bất kỳ lý do gì.
Bài học sẽ được thực hiện cho người đã đóng học phí.

Thanh toán bằng Credit card, Paypal hoặc chuyển khoản ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản, vui lòng thanh toán phí.)

Ngay sau khi xác nhận thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành lập danh sách lớp cho bạn.

credit
Lớp trải nghiệm FREE
Trial