Trial Lesson

skype google_meet zoom
Price : ¥ 0
Time : 30 min
Contents : Lesson & Goal Planning
To bring : Own drink
omotenashi
trial

Dành cho người「Muốn tìm hiểu về lớp học」
Bạn có muốn tham gia trải nghiệm
lớp học FREE một lần không nào ?

Với lớp học trải nghiệm,
sau khi bạn trải nghiệm qua toàn bộ chương trình,
chúng ta sẽ cùng thảo luận về định hướng học tập của bạn,
tôi sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích nhất.
Rất hoan nghênh cả những bạn bè của bạn cùng tham gia.

Thông qua lớp trải nghiệm, tôi mong muốn bạn sẽ hiểu hơn về lớp học「Arisa Nihongo」.
Chúng tôi có chuẩn bị sẵn nước uống, cà phê,… các bạn có thể cùng thư giãn.
Cùng nhau nói chuyện với nhau một cách vui vẻ bằng tiếng Nhật !

Step.1
step1
Sign up

Hãy đăng ký.
Bạn có thể chọn
Zoom, Skype, Google Meet

Step.2
step2
Trial Time Set

Ngày giờ học của lớp
sẽ được thông báo
trong vòng 3 ngày sau khi đăng ký hoàn tất.

Step.3
step3
Access the URL

Khi đến giờ học,
bạn hãy mở URL
trong tin nhắn đã gửi.

Step.4
step4
Trial Lesson!

Chọn nơi có wifi tốt và chúng ta bắt đầu giờ học!

Đăng ký lớp trải

nghiệm dưới đây